דוחות חנות וירטואלית

דוחות של החנות הוירטואלית:

יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית -> דוחות.

 • דוח מעקב מסמכי אינטרנט בחשבשבת:

הדוח מאפשר לבודד את המסמכים שהופקו מהחנות הוירטואלית (האתר).

לצורך בדיקת ההכנסות שהאתר הניב למשל, לטווח תקופה מסויימת.

לצורך ניתוח פעילות הלקוחות באתר.

דפוסי תדירות הזמנות.

אפיון תקופות מבוקשות וכו’.

יש ללחוץ דאבל קליק על: מעקב מסמכי אינטרנט בחשבשבת.

שלל חתוכים לדוח.

ניתן לחתוך את ההזמנות על פי שם לקוח, מפתח ,כתובת המייל או סוג לקוח (מזדמן או עסקי). כמו כן ניתן לחתוך על פי פרטי ההזמנה כגון תאריך אספקה מבוקש או מספר ההזמנה באינטרנט.

בלשונית בחירת מסמכים בוחרים את סוגי המסמכים להצגה בדוח והאם להציג מסמכים במאגר קבוע או זמני.

בלשונית הגדרת מיונים וסיכומי ביניים קובעים את סדר התנועות. ניתן לסדר את התנועות בשלוש רמות. לדוגמה: ניתן לקבוע שהתנועות יהיו מסודרות לפי תאריך האספקה, בתוך כל תאריך על פי שיטת המשלוח, ובתוך כל שיטת משלוח על פי מספר ההזמנה. בצדו הימני של המסך התוכנה מפרטת שדות למיון – אלה הם כל השדות לפיהם ניתן לסדר את התנועות. עוברים לשורה של השדה המבוקש, ובוחרים בכפתור החץ המתאים (מיון ראשון, מיון שני, או מיון שלישי). ניתן לתקן את הבחירה באמצעות כפתור מחיקה או באמצעות בחירה חדשה באמצעות החץ. התוכנה דואגת לכך ששדות המיון יהיו ברצף (לדוגמה: היא מונעת מצב שבו בוחרים מיון שני ללא מיון ראשוני).

  • אינדקס קטגוריות –הדוח הנוכחי מציג את הקטגוריות שהוגדרו בחנות הווירטואלית.
  • פריטים מקושרים לקטגוריה – הדוח הנוכחי מציג את הפריטים המוצגים בחנות הווירטואלית. הדוח יציג את מפתח ושם הפריט, קוד מיון, סוג התצוגה של הפריט וסוג התצוגה של הקטגוריה.
  • פריטים שאינם מקושרים לקטגוריה – דוח זה מציג את הפריטים שהועברו מחשבשבת לחנות הווירטואלית אך לא קושרו לקטגוריה ולכן אינם מוצגים באתר החנות.
  • אינדקס פריטים והגדרות נוספות – דוח זה מאפשר לצפות בהגדרות התצוגה של הפריטים בחנות הווירטואלית.

           הדוח הנוכחי מציג את מחירי הפריטים שהועברו מחשבשבת לכרטיס הפריט בחנות הווירטואלית. התצוגה בדוח כוללת את מחיר המכירה, אחוז ההנחה, קוד ההנחה, המחיר           המלא (כאשר יש מבצע), מחיר בנקודות ומספר נקודות נדרשות.

  • אינדקס לקוחות עסקים – הדוח הנוכחי מציג את פרטי הלקוחות הקבועים שהועברו מחשבשבת לחנות הווירטואלית.
  • אינדקס לקוחות מזדמנים – הדוח הנוכחי מציג את פרטי הלקוחות המזדמנים שנרשמו בחנות הווירטואלית.
  • כתובות דואר אלקטרוני כפולות – אחד מהנתונים שמועברים לחנות הווירטואלית הוא כתובת הדוא”ל של הלקוח. כתובת הדוא”ל חייבת להיות ייחודית לכל לקוח. כיוון שבכרטיסי החשבון בחשבשבת השדה אינו ייחודי, אפשר לבצע בדיקת כפילות בעזרת הפעלת דוח זה. התכנית בודקת אם יש כפילות של דוא”ל עבור כל הלקוחות העסקיים והמזדמנים ומציגה רשימה של הכפילויות. יש לתקן בכרטיסי החשבון של חשבשבת ולהעביר שוב לחנות בלשונית העברת חשבונות.
  • מאפייני פריטים -דוח זה מאפשר לצפות במאפיינים עבריים, הלועזיים והמספריים שנרשמו לפריטים בחנות.

  מעבר לדוחות שקשורים לניהול החנות הוירטואלית,  ניתן לבנות דוחות רבים במחולל דוחות/אשף דוחות של  חשבשבת לצרכי ניהול, רווחיות ולוגיסטיקה.  

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן