הוספה /שינוי תיאור לפריט בחנות

ישנם מספר דרכים לשנות את התיאור, המותנות באורך המלל.

דרך 1:  עד 1000 תווים הפשוטה והנוחה ביותר לשינויים:

ניתן להיכנס ישירות בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית-> עדכון פריטים.

להעלות את הפריט הרלוונטי, ולהזין את התיאור המתאים. (והלועזי ע”פ הצורך).

לאחר סיום יש ללחוץ על לחצן עדכון.

שלב אחרון לבצע שידור , דרך תוכנית השידור. 

דרך 2: עד 256 תווים

מתאימה כאשר ביצענו ממשק בחשבשבת מאקסל שייבא אוטומטית את התיאור בנתונים הנוספים בכרטיס הפריט בחשבשבת. בדרך כלל בעת הקמת המערכת, עד 256 תווים.

כלומר:

יש להיכנס בחשבשבת לפריטים כרטיסי פריט, העלאת הפריט הרלוונטי,

להיכנס לפ.נוספות -> תאריכים סכומים ונתונים נוספים-> ובשדה תיאור אותו ייעדנו לכך , לשנות את המלל המתאים.

לאחר מכן יש להיכנס בחשבשבת להגדרות-> חנות וירטואלית->העברת נתוני פריטים בחשבשבת->

להגדיר את הפריט הרלוונטי, לסמן ב- V את העברת הפריט הרלוונטי, לסמן ב-V עדכון פריטים קיימים, לסמן ב- V את תאור , (ע”פ הצורך תאור לועזי) והשדה מתוך החשבשבת אותו מקשרים לתאור חנות באתר .

ללחוץ על לחצן העברה ולבצע שידור :   

דרך 3 : עד 1000 תווים 

מתאימה כאשר ביצענו ממשק בחשבשבת מאקסל שייבא את התיאור בנתונים הנוספים בפריט בחשבשבת, בדרך כלל בעת הקמת המערכת, למלל רב עד 1000 תווים.

יש להיכנס לפריטים -> כרטיסי פריט-> העלאת הפריט הרלוונטי.

להיכנס לפ.נוספות-> תאריכים סכומים ונתונים נוספים.

יש לשנות/להזין נתונים בנתונים נוספים:

ח-תאור1

ח-תאור2

ח-תאור3

ח-תאור4

ניתן להזין בעת הצורך גם תיאורים לועזים בשדות:

ח-תאור-א1

ח-תאור-א2

ח-תאור-א3

ח-תאור-א4

מלל קבוע לשמות הנתונים הנוספים הללו.

אחר השינוי, יש להיכנס להגדרות-> חנות וירטואלית-> העברת נתוני פריטים מחשבשבת.

הקלדת הפריט הרלוונטי, מעבר ללשונית -> העברת תאורים ארוכים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן